கம்பனின் விளையாட்டுகள்

தொடர்புடைய வரிகள்:

1

உலகம் யாவையும் தாம் உள ஆக்கலும்,

நிலைபெறுத்தலும், நீக்கலும், நீங்கலா

அலகு இலா விளையாட்டு உடையார் – அவர்

தலைவர்; அன்னவர்க்கே சரண் நாங்களே.

2

நீர் விளையாட்டுப் படலம்

3

மானின் நோக்கியர் மைந்தரொடு ஆடிய
ஆன நீர் விளையாடலை நோக்கினான்;
தானும் அன்னது காதலித்தான் என்
மீன வேலையை வெய்யவன் எய்தினான்.

4

என் மனமோ மெல் ஓதியர்தாம் விளையாடு இடமே!

5

கண்டாள்; இடர் காணாள்; பொருப்பு ஏந்திய தோளானொடு விளையாடினள், போனாள்.

6

‘தேன் உள; தினை உண்டால்; தேவரும் நுகர்தற்கு ஆம்
ஊன் உள; துணை நாயேம் உயிர் உள; விளையாடக்
கான் உள’

7

பால் உடை மொழியாளும், பகலவன் அனையானும்,
சேலுடை நெடு நல் நீர் சிந்தினர் விளையாட

8

‘குன்று உறை வய மாவின் குருளையும், இருள் சிந்திப்
பின்றினது எனல் ஆகும் பிடி தரு சிறு மாவும்,
அன்றில பிரிவு ஒல்லா; அண்டர்தம் மனை ஆவின்
கன்றொடு விளையாடும் களியன பல காணாய்!

9

நல் மடவாளோடு இனிதினின் விளையாடி
பொன் திணி திரள் தோளான் போயினன் நெறி

10

அழுது வாய் குழறி ஆர் உயிர் அழுங்கி அலையா
எழுது பாவை அனையாள் நிலை உணர்ந்து இளையவன்
தொழுது ‘தேவி துயர் கூர விளையாடல் தொழிலோ?
பழுது, வாழி’ என ஊழி முதல்வன் பகர்வுறும்:

11

இறப்பதே, பிறப்பதே எனும் விளையாட்டு இனிது உகந்தோய்!

12

வீயாத பெரு மாய விளையாட்டு

13

‘கன்னி இள வாழை கனி ஈவ; கதிர் வாலின்
செந்நெல் உள; தேன் ஒழுகு போதும் உள; தெய்வப்
பொன்னி எனல் ஆய புனல் ஆறும் உள; போதா,
அன்னம் உள, பொன் இவளொடு அன்பின் விளையாட.

14

‘பத்து உள தலையும், தோளும், பல பல பகழி தூவி,
வித்தக வில்லினாற்கு திருவிளையாடற்கு ஏற்ற
சித்தர இலக்கம்ஆகும்’

15

வெல்வதும் தோற்றல்தானும் விளையாட்டின் விளைந்த, மேல்நாள்.

16

வேனில் விளையாடு சுடரோனின்

17

ஆதிப் பரம் ஆம் எனில், அன்று எனலாம்;
ஓது அப் பெரு நூல்கள் உலப்பு இலவால்;
பேதிப்பன; நீ அவை பேர்கிலையால்;
வேதப் பொருளே! விளையாடுதியோ?

18

விளையாடி, பிழைப்ப செய்தாய்!’

19

‘ஓடுதி” என்ன, ஓடாது உரைத்தியேல், உன்னோடு இன்னே
ஆடுவென் விளையாட்டு’

20

‘நில், அடா! சிறிது நில், அடா! உனை நினைந்து வந்தனென், முனைக்கு நான்;
வில் எடாமை நினது ஆண்மை பேசி, உயிரோடு நின்று விளையாடினாய்;

21

பிறந்து விளையாடுகின்ற தனியோய்!

22

‘துன்ப விளையாட்டு இதுவேயும், உன்னைத் துன்பம் தொடர்பு இன்மை,
இன்ப விளையாட்டு ஆம்’

23

வாய்மை இலா விதியே! கொடியாய், விளையாடுதியோ?

24

‘வேண்டு உருவம் கொண்டு எழுந்து விளையாடுகின்றான்’

25

தாள் அரிச் சதங்கை ஆர்ப்பத் தவழ்கின்ற பருவம்தன்னில்,
கோள் அரி இரண்டு பற்றிக் கொணர்ந்தனை, கொணர்ந்து கோபம்
மூளுறப் பொருத்தி, மாட முன்றினில் முறையின் ஓடி
மீள அரு விளையாட்டு’

Advertisements

மறுமொழியொன்றை இடுங்கள்

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  மாற்று )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  மாற்று )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  மாற்று )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  மாற்று )

w

Connecting to %s